გაცემული გრანტები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2018 წელს გრანტი არ გაცემულა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2013, 2014, 2015, 2016 და 2017 წლებში გრანტი არ გაცემულა