სერვისები/მომსახურებები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატი არ ახორციელებს სერვისებისა და მომსახურებების მიწოდებას.

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული სერვისების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, მიჰყევით შემდეგ ბმულებს:

შსს-ს მომსახურების სააგენტოს სერვისები

შსს დაცვის პოლიციის მიერ წარმოებული მომსახურებები

სსიპ 112

შსს აკადემია

შსს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური