სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორი – მარიანა მორგოშია

მისამართი: რუსთავი, თბილისი-წითელი ხიდის გზატკეცილი 21-ე კმ.

ტელეფონი: (+995 032) 241 90 20

ელ. ფოსტა: serviceagency@sa.gov.ge