სსიპ – შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის რექტორი - ივანე პაპიაშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, გმირი კურსანტების ქ. №4