სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარე – გიგა ნიკოლეიშვილი

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-11 კმ.

ტელეფონი: (+995 032) 241 92 22; 241 92 82

ელ. ფოსტა: g.nikoleishvili@spd.ge