შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეძენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები